Reza Makhdomi Javan

 عوامل اجتماعي و سازماني موثر بر ميزان وفاداري مشتريان بانك تجارت به حفظ و برقراري ارتباط بانكي در شهر تهران سال ۱۳۹۰

*دکترمجید کفاشی   **رضا مخدومی جوان

چكيده

 هدف اين پژوهش بررسي « عوامل اجتماعي و سازماني موثر بر ميزان وفاداري مشتريان بانك تجارت به حفظ و برقراري ارتباط بانكي در شهر تهران سال1390» مي باشد. كه با بهره گيري از نظريه هاي مرتبط مورد بررسي قرار گرفته است .پژوهش حاضر با طرح اين مسئله كه چه عوامل اجتماعي و سازماني مي تواند بر ميزان وفاداري مشتريان بانك موثر باشد مطرح مي شود.جامعه آماري در اين پژوهش ،مشتريان سپرده گذار در شعب بانك تجارت شهر تهران مي باشند كه حداقل 5 سال حساب سپرده خود را مسدود نكرده اند و شامل 5006 نفر بوده و از اين تعداد با استفاده از فرمول كوكران نمونه مورد مطالعه 196 نفر محاسبه شد كه از اين تعداد 52 نفر را زنان و 144 نفر را مردان تشكيل مي دهند.روش تحقيق اين پژوهش ،پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات ،پرسشنامه شامل 30 ماده با طيف ليكرت در مقياس 5 درجه اي است.كه بر روي نمونه اجرا شد.روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و در نهايت با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شده اند. ضريب آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي مورد مطالعه با توجه به گويه هاي در نظر گرفته شده 83% بدست آمد كه نشان داد كه با توجه به بالا بودن ضريب آلفا ابزار اندازه گيري از قابليت مطلوبي برخوردار است.يافته هاي تحقيق با استفاده از جداول توصيفي و آزمون هاي آماري در نرم افزار spss محاسبه شده است. متغير مستقل در اين تحقيق عوامل اجتماعي كه شامل 1- اعتماد اجتماعي 2- ميزان تحصيلات 3- نوع شغل 4- ميزان درآمد 5- تصوير ادراك شده 6- شيوه ارتباط و همچنين عوامل سازماني كه شامل 1- كيفيت خدمات 2- ميزان تعهد سازماني 3- مدت زمان فرآيند اداري جهت تخصيص وام مي باشد و نيز متغير وابسته وفاداري مشتريان بانك تجارت است كه به عبارتي اين فرضيات تائيد و عوامل اجتماعي و سازماني مزبور با ميزان وفاداري مشتريان سپرده گذار در بانك تجارت رابطه اي معني دار دارد.

+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان 1391ساعت 22:44  توسط Reza Makhdomi Javan  | 

بر طبق گفته گوردون آلپورت، روان‌شناسی اجتماعی، نظامی است که از روش‌های علمی برای «درک و توضیح چگونگی تأثیرپذیری افکار، احساسات و رفتار افراد از حضور واقعی، تخیلی یا ضمنی انسان‌های دیگر» استفاده می‌کند (1985).

روان‌شناسی اجتماعی به محدوده وسیعی از موضوعات اجتماعی، شامل رفتار گروهی، درک اجتماعی، رهبری، رفتار غیرکلامی، همرنگی با جماعت (همنوایی)، پرخاشگری و پیشداوری (تعصب) نظر می‌افکند. باید توجه داشت که روان‌شناسی اجتماعی تنها درباره در نظر گرفتن تاثیرات اجتماعی نیست بلکه درک اجتماعی و تعاملات اجتماعی نیز برای درک رفتار اجتماعی ضرورت دارند.

تاریخچه کوتاه روان‌شناسی اجتماعی
با وجودی که افلاطون ایده «خِردجمعی» را مطرح کرد و مفاهیمی چون تسهیلات اجتماعی در اواخر قرن هجدهم میلادی مطرح گشت امّا پس از جنگ جهانی دوم بود که پژوهش‌ها در زمینه روان‌شناسی اجتماعی آغاز گشت. وحشتی که از نسل‌کشی یهودیان (هولوکاست) به وجود آمده بود پژوهشگران را واداشت که به مطالعه تأثیرات اجتماعی، همنوایی و اطاعت بپردازند.

دولت آمریکا نیز علاقه‌مند شد که مفاهیم روان‌شناسی اجتماعی را برای تاثیرگذاری بر شهروندان به کار بندد. روان‌شناسی اجتماعی به رشد خود در طول قرن بیستم ادامه داد و الهام‌بخش پژوهش‌هایی گردید که به درک بهتر ما از رفتار و تجربه اجتماعی انجامیده است.

تفاوت روان‌شناسی اجتماعی با سایر حوزه‌ها
درک تفاوت‌های روان‌شناسی اجتماعی با نظام‌های دیگر اهمیت دارد. روان‌شناسی اجتماعی گاهی با روان‌شناسی شخصیت، خردمندی قومی ( flok wisdom ) و یا جامعه‌شناسی اشتباه گرفته می‌شود. چه چیزی روان‌شناسی اجتماعی را متمایز می‌سازد؟ برخلاف خردمندی قومی که بر مشاهدات داستان‌گونه (anecdotal- observation ) و تعبیرات ذهنی تکیه دارد، روان‌شناسی اجتماعی روش‌های علمی و مطالعات تجربی پدیده‌های اجتماعی را به خدمت می‌گیرد.روان‌شناسی شخصیت بر روی ویژگی‌ها، خصوصیات و طرز فکر فردی تمرکز دارد در حالی که روان‌شناسی اجتماعی تمرکزش بر وضعیت‌ها و شرایط است. روانشناسان اجتماعی به اثراتی که محیط و تعاملات اجتماعی بر روی نگرش‌ها و رفتارها می‌گذارند علاقه‌مندند. و سرانجام، درک تفاوت بین روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی از اهمیت زیادی برخوردار است. با وجودی که مشابهت‌های زیادی بین این دو وجود دارد، امّا جامعه‌شناسی، رفتار اجتماعی و تأثیرات آن را در یک سطح خیلی گسترده‌تر در نظر می‌گیرد. جامعه‌شناسان به نهادها و فرهنگی که بر روانشناسی اجتماعی تأثیر می‌گذارد علاقه‌مندند. در حالی که روان‌شناسان بر روی متغیرهای وابسته به موقعیت (متغیرهای موقعیتی) که بر رفتار اجتماعی اثر می‌گذارند تمرکز می‌کنند. با وجودی که روان‌شناسی و جامعه شناسی هر دو به مطالعه موضوعات مشابهی می‌پردازند امّا آن‌ها به این موضوعات از دیدگاه‌های متفاوتی می‌نگرند

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم شهریور 1392ساعت 21:22  توسط Reza Makhdomi Javan  | 

رضا مخدومی جوان

تمايز بين عقلانيت فردي و گروهي ، توسط «منكور السون »‌ اقتصاددان در كتاب مشهور وي منطق كنش جمعي مطرح گرديد و بعدها بسيار مورد استفاده نظريه پردازان انتخاب عقلاني به ويژه مايكل هكتر قرارگرفت. السون با تحليل موقعيت هايي دقيقاً شبيه همان موقعيت مغازه هاي رقيب – و نيز جنبش هاي اجتماعي در سطحي گسترده تر – نشان داد كه وجود منابع مشترك در ميان گروهي از افراد ، براي ايجاد كنش جمعي اي كه آن منافع را تحقق بخشد ،‌كافي نيست . هنگامي كه كالايي غير قابل تقسيم باشد ،‌ يعني هنگامي كه كالايي جمعي است و هركس قطع نظر از اين كه در توليد آن مشاركت كرده ، از آن نفع مي برد و نيازي به عقلاني گزينش كردن مشاركت در توليد كالا نيست . اين بدان علت است كه هزينه هاي توليد كالا تنها بر دوش كساني مي افتد كه مشاركت مي كنند و از اين رو ،‌افراد ترجيح مي دهند ديگران كالارا توليد كنند.البته وقتي همه اين گونه عمل كنند ، هرگز كالايي توليد نمي شود. هرفروشنده اي دوست دارد ديگران قيمت هاي كلي را بالا نگه دارند و تنها خود او اين فرصت را داشته باشد كه قيمت ها را پايين آورد. با نشان دادن اين نكته كه منافع كاملاً مشترك ، در برخي موارد منجر به كنش جمعي گروه براي دستيابي به آن منافع نمي شود ، السون توجه تحليل گران را به شرايطي جلب مي كند كه تحت آن افراد در توليد كالاهاي جمعي مشاركت مي كنند . يك راه حل اين است كه همكاري را در گروه هاي كوچك تري كه هر كسي مي تواند نحوه مشاركت ديگران را ببيند ، سازماندهي كنيم . به عبارت ديگر ، روابط بين شخصي ، يا مبادله هاي اجتماعي از آن نوع كه بالا نشان داده ، براي ايجاد كنش هاي جمعي اهميت دارند ( كالهون و ديگران،‌ 2002 : 85 – 84 ).به نظر مَنكو اُلسون ، دولت ها يا سازمان هاي ديگر ، تنها  كالاهاي عمومي يا جمعي توليد مي كنند . حكومت ها اغلب ، كالاهايي غير فردي همچون برق را توليد مي كنند و دقيقاً مثل شركت هاي خصوصي در بازار مي فروشند . به علاوه ، سازمان هاي بزرگي كه نمي توانند عضويت اجباري داشته باشند، برخي كالاهاي جمعي براي دادن انگيزه به اعضاي بالقوه جهت پيوستن بدان ها توليد نمايند. اين است كه كالاهاي جمعي ، خاص كالاهاي سازماني هستند؛ چرا كه كالاهاي غير جمعي معمولي را مي توان هميشه از طريق كنش فردي به دست آورد و تنها هنگامي كه اهداف مشترك يا كالاهاي جمعي مورد نياز است ، كنش سازماني يا گروهي  ضروري مي يابد ( اُلسون ، 2002 : 130 -129 ).نظريه اُلسون  از حيث اهميت آن بسيار بر نظريه انتخاب عقلاني تأثير گذاشت و همان گونه كه خواهيم ديد، هكتر در نظريه انسجام گروهي خويش بسيار از آن استفاده نمود.نظريه انتخاب عقلاني ، بنا به ماهيت خود ، پيوند تنگاتنگي با اقتصاد و دانش اقتصادي دارد . اما اين سخن بندان معني نيست كه پديده هاي صرفاً اقتصادي مانند توليد ، اشتغال و فروش تنها واقعيت هاي مهم در تبيين رفتار اجتماعي هستند . به عقيده نظريه پردازان انتخاب عقلاني ، فهم بسياري از رفتارهاي آدميان در قبال يكديگر ،‌با توجه به در نظرگرفتن آن ها به عنوان تصميم گيرندگان عقلاني در جهان با منابع كمياب امكان پذير است .نظريه هاي اقتصاددانان  بزرگي چون « آدام اسميت »‌،‌ « ديويد ريكاردو»‌ و «‌ كارل منگر »‌ بر فرض هاي خاص در مورد روانشناسي فردي و تضمين هاي آن براي رفتار انسان در بازار استوار است . نظريه پردازان انتخاب عقلاني نيز كار خود را با روانشناسي فردي آغاز مي كنند و همان فرض ها را در مورد رفتاري كه مستلزم مبادله كالاهاي  مادي براي پول ، توليد كالا براي فروش ، يا كنش هاي غير اقتصادي به كار مي برند. آنان نيز همچون اقتصاددانان ، بر اهميت اين نكته تأكيد مي كنند كه ما در جهاني با منابع كمياب زندگي مي كنيم و نمي توانيم همه كالاها يا منزلت ها يا تأمين عاطفي دلخواه مان را داشته باشيم .

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم دی 1391ساعت 22:19  توسط Reza Makhdomi Javan  | 

Dr. Majid kaffashi

Reza Makhdomi Javan

:Abstract

The aim of this research is examining “effective social and organizational factors on amount of Tejarat bank customers’ loyalty to bank retention and communication in Tehran in 1390 which is analyzed using Bordio and John Elster theory. The current research presents this question that what social and organizational factors can affect on the amount of bank customers’ loyalty .

Statistical population in this research is saving account customers in Tejarat bank branches of Tehran who at least haven’t blocked their saving account for 5 years and consists of 5006 people. Using Cokoran formula of the sample which is under study is include 196 people which were calculated and among them 52 were females and 144 were males. The method of research of this research is survey and the tools for gathering data is a questionnaire consisting 30 articles with Likert spectrum with scale of 5 degree that is performed on the sample. Cluster sampling method multi-stage and finally using simple random method were chosen.

Research findings were calculated using descriptive tables and statistical tests in SPSS software. Independent variable this research is social factors like 1. Social trust, 2. Education, 3. Type of job, 4.amount of the income 5. Understood representation, 6. Way of communicating as well as organizational factors include: a) service quality b) the amount of organizational liability c) length of official process in order to allocate loan and also dependent variable Tejarat bank customers’ loyalty. In the segment of communicational hypothesis except for customer income variable, all independent variables showed connection with dependent variable and in the part of different hypothesis, the results showed that the Job groups is no difference between them. Also those who have a diploma or lower degrees have more loyalty in comparison to those who have higher degree.

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آبان 1391ساعت 22:50  توسط Reza Makhdomi Javan  | 

رواسازی مقیاس سنجش هویت اجتماعی دانشجویان

*دکتر مجید کفاشی     **رضا مخدومی جوان

چكيده:

مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان«بررسي شاخصهای سبک زندگی و تاثیر آن بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال1389»است.یکی از اهداف این پژوهش،رواسازی مقیاس سنجش هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که با استعانت از دیدگاههای تاجفل،مید و پیتر برک مورد بررسی قرار گرفته است.لذا با طرح این پرسش که آیا ابزار سنجش هویت اجتماعی از روایی و پایایی برخوردار است؟و سوالات ابزار سنجش هویت اجتماعی از طریق تحلیل عاملی به چه مفاهیمی قابل تقلیل است؟،به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.روش تحقیق این پژوهش،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه شامل 39 ماده با طیف لیکرت در مقیاس پنج درجه ای است که بر روی نمونه اجرا شد.نمونه مورد مطالعه 897 نفر از دانشجویان واحد رودهن هستند که با شیوه نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم انتخاب شده اند.

ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مورد مطالعه با توجه به گویه های درنظر گرفته شده در سطح مقیاس لیکرت در مرحله اول 88/0و در مرحله دوم 89/0 بدست آمد و نشان داد که با توجه به بالا بودن ضریب آلفا،ابزار اندازه گیری از قابلیت بالایی برخوردار است.در بررسی تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس، پنج عامل از طریق چرخش تحليل عامل،استخراج شده است.به عبارت دیگر ابزار سنجش هویت اجتماعی از پنج عامل كه به ترتيب عبارتند از: مقیاسهای هویت مذهبی، هویت ملی، هویت گروهی،هویت خانوادگی،هویت فردی،تشكيل شده است.جزئیات بیشتر این بحث در این مقاله آمده است.

 واژه های کلیدی: هویت اجتماعی[1]،دانشگاه آزاد اسلامی[2]،روایی[3]،چرخش واریماکس[4]،تحلیل مولفه های اصلی[5].


[1].Social Identity[2] .Islamic Azad University

[3] .validity[4] .varimax Rotation[5] . principal component analysis

* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،گروه علوم اجتماعی،رودهن،ایران.

** دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن،ایران.

این پژوهش تحت عنوان طرح پژوهشی و با اعتبارات مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انجام شده است.

      

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آبان 1391ساعت 22:8  توسط Reza Makhdomi Javan  |